17.05.2023

👉 Во ООУ ,,Кирил и Методиј” – Скопје се одржа регионалниот натпревар по германски јазик 🇩🇪

🎯 Нашите ученици постигнаа значајни резултати, со кои сите седум учесници обезбедија пласман на државниот натпревар #Alemania

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com