*******************************************************************************

Гостување во утринската емисија на Алфа ТВ
,, Добро утро секое утро” 1.11.2021
Промовирање на проектните активности од Еразмус+ Проектот КА101- ,,Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство

 
 
 
 
 
 
 
 

*******************************************************************************

Честитики!

*** ООУ„Љубен Лапе“ *** е наградено со Европска ознака за квалитет за вашата работа во еТвининг проектотот „LIFE IS COLORED WITH NEW INFORMATION“. Ова значи дека вашата работа, работата на вашите ученици и вашето училиште е признаена на највисоко Европско ниво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Завршен настан на Активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот  ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство “ Проект бр. 2020-1-МК01-КА101 – 077630 
 
Денес 27 октомври 2021 година се одржа завршниот настан  на кој беа промовирани активностите во рамики на Еразмус +КА 101 проектот            ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство ” Проект бр. 2020-1-МК01-КА101 – 077630 
На настанот присуствуваа наставници од основните училишта од нашата општина, професори од средни училишта, директори, претставници од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилности и наставници од нашето училиште. 
Присутните беа запознаени со сите активности на проектот од самиот почеток, за обуките на кои присуствуваа наставниците кои беа на мобилност, како и резултатите од истите. Беа промовирани брошурите изработени од наставниците како и брошурите кои ги изработија нашите ученици на работилницата која беше реализирана во склоп на проектните активности. Најголемо внимание предизвика електронската книга која е објавена како Прирачник за наставници во дигитална училница. Во прирачникот се објаснети дигитални алатки за работа во училница и користење на образовни платформи и алатки, а истата ќе биде објавена и на нашата интернет страница и ќе биде достапна за сите наставници како во нашето училиште така и за сите наставници кои сакаат да ги применуваат овие дигитални образовни платформи и алатки.
Најавена е и соработка со првата Детска Амбасада ,, Меѓаши”  за понатамошно промовирање на проектните активности како и соработка во делот за превенција на меѓуврсничко насилство.
Благодарност до директорката Марјана Панчевска за подршката и реализацијата на сите активности, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилности и најголема благодарност до колешките наставнички реализатори на проектните активности: Jасминка Костадиновска,- координатор на проектот, Александра Пешевска Митановска, Сања Станисавовска и Тања Атанасова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Дисеминација на активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот  ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство 

Уште една работилница се одржа повторно преку платформата Zoom , и овој пат за наставниците и наставничките од училиштата од нашата општина на 20.10. 2021 година .Со нив ги споделивме нашите сознанија од обуките на мобилностите во рамки на Еразмус+КА101 проектот ,,Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство “ наставници од ООУ ,,Браќа Миладиновци, ООУ ,,Блаже Конески, ООУ ,,Димитар Македонски, ООУ ,,Ѓорѓија Пулески, ООУ ,,Лазо Ангеловски и ООУ ,,Александар Македонски заедно со тимот од нашето училиште ООУ ,Љубен Лапе . 

Исто така и во понеделникот на 18.10. 2021 се одржа претставување на резултатите од проектот во договор со уште неколку училишта кои исто така се учесници во проекти во Еразмус+ КА101 и тоа ООУ ,,Браќа Рамиз Хамид од општина Шуто Оризари, СУГС Гимназија ,,Јосип Броз од општина Центар, Скопје, ООУ,, Кочо Рацин СкопјеООУ ,, Толи Зордумис Куманово, ООУ,, Александар Здравковски” – општина Јегновце и СУГС ,,Браќа Миладиновци “ Општина Кисела Вода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Дисеминација на активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот  ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство 

Проектните активности беа споделени со ученици -петставници од сите одделенија кои се членови на Ученичкиот парламент при ООУ,,Љубен ЛАпе” на 20 октомври 2021 година. Учениците се запознаа со влијанието на социјалните медиуми, видови на меѓуврсничко насилство како и начини на делување за спречување на насилството. Наставничкиот тим заедно со педагошко психолошката служба спроведоа повеќе активности со учениците кои работеа на техники за прифаќање на различности, претпоставки и стереотипи и јазично/емоционална биографија. Во текот на следниот период ќе се спроведуваат повеќе слични активности со цел сите ученици заедно да придонесат за спречување на меѓуврсничкото насилство.

Тим на ученици работеше на изработка на брошура со антибулинг пораки за учениците – пораки за превенција на насилството меѓу учениците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Дисеминација на активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот  ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство 

На 15.10. 2021 година се одржа дисеминација на активности од обуките на мобилностите во рамки на Еразмус+КА101 проектот ,,Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство  со родители и ученици од нашето училиште ООУ ,,Љубен Лапе. Родителите и учениците присуствуваа на работилница со техники за подобрување на разбирање на различности како и превенција на межуврсничко насилство Дисеминацијата беше реализирана онлајн преку платформата Zoom со почеток од 19 часот од страна на наставничките Јасминка Костадиновска, Александра Пешевска Митановска, Сања Станисавовска, Тања Атанасова и директорката Марјана Панчевска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Дисеминација на активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство 

На 14.10. 2021 година се одржа дисеминација на активности од обуките на мобилностите во рамки на Еразмус+КА101 проектот ,,Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство  со наставниците од нашето училиште ООУ ,,Љубен Лапе. Дисеминацијата беше реализирана онлајн преку платформата MS Teams од страна на наставничките Јасминка Костадиновска, Александра Пешевска Митановска, Сања Станисавовска, Тања Атанасова и директорката Марјана Панчевска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Erasmus Days 2021

#ErasmusDays #ErasmusDays2021 #ЕразмусДенови во ООУ ,,Љубен Лапе”- Скопје

https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-and-we-social-media-in-classroom-and-preventing-of-bullingi/

На 14.10.2021 година (четврток) во склоп на #ЕразмусДенови во нашето училиште ќе се реализираат следниве

Активности:

  • Изложба во холот на училиштето во делот на ЕРАЗМУС КАТЧЕ на изработки од ученици кои се дел од учесниците во Еразмус + КА 229 Проектите во склоп на Etwinning платформата на истите проекти

и тоа

  • *Life is colored with new Information – Животот е обоен со нови информации
  • *You have no right to bully me – Немаш право да ми вршиш булинг
  • *The SySTEM of Water – СиСТЕМ на води

 

  • Дисеминација на Проектот од КА101 – Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство – online за наставници
  • Дисеминација на Проектот од КА101 – Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство – online за ученици и родители

 

  • На 15 октомври 2021 година (петок) – Спортски активности со ученици од одделенска настава и ученици од предметна настава

 

#ErasmusDays #ЕразмусДенови

https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-and-we-social-media-in-classroom-and-preventing-of-bullingi/