🔛 МАКИНОВА 2022 – Меѓународна изложба за иновации, пронајдоци, патенти, дизајн, идеа, нови производи и технологии, истражувачки проекти и младинско творештво која по повод Денот на науката оваа година се одржа во Дом на АРМ. Манифестиацијата МАКИНОВА е место каде македонските иноватори треадиционално ги презентираат своите производи.

🎯 Оваа година нашето училиште го претстави Калин Петрушевски од 7¹ со својот наставник-ментор, Светланка Арсеновска, во делот Роботика.

🎉Бонбонматот на Калин финкционира така што според бојата на жетонот дава соодветен број на бонбони 🍭

Преполн штанд со многу заинтересирани за бонбонматот, а ние сите заеднички посакуваме и го очекуваме бонбонматот да биде поставен во училиштето за многу слатки задоволства 🍬🍭🍬

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com