23.05.2023

Конкурс за избор на
* ученици кои се истакнуваат со своето знаење или со други видови постигнувања
* на ученици кои постигнуваат натпросечни резултати во одредени наставни предмети или воннаставни активности
* првенци на генерација 2014-2023 година

За да го превземете документот, кликнете ТУКА

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com