ljubenlape@info.edu.mk
+38971123456

Визија на училиштето

Одличен кадар, мотивирани ученици и партиципативни семејства кои работат заедно за да обезбедат квалитетно образование, што ќе го направи ОУ Љубен Лапе водечко училиште, во кое другите училишта ќе гледаат модел.

историја на училиштето
мисија и визија
наставен кадар

најнови информации

Најнови информации 5

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum ...

Проекти

ДЕМОКРАТСКО УЧИЛИШТЕ БЕЗ ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО

Во нашето училиште се спроведуваат активности како дел од проектот ,,Демократско училиште без врсничко насилство “ – A Democratic school without bullying! на etwinning платформата кој го води наставничката по англиски јазик Јасминка Костадиновска. Во проектот се вклучени ученици од 8-1 одделение, но ученици од сите оддделенија и од предметна и од одделенска настава се вклучија во активностите, каде што со свои изработки – постери, пораки, слогани, пароли, цртежи, снимени видео пораки како и песнички. На 4 ти декември 2019 година во холот на училиштето беше одржан и настан каде сите учесници ги презентираа своите изработки, а проектот ќе трае како и активностите и во текот на месец декември 2019 година.

Натпревари

Наслов број 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took ...

Најнови Информации 1

Завршни сметки

за родителите

РОДИТЕЛСКИ СРЕДБИ

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. Lorem ipsum dolor sit amet, ... прочитај повеќе

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

https://photos.app.goo.gl/tMdxsC7idXKUeavV7   прочитај повеќе
деловник за соработка полугодишни извештаи приемни денови и термини наставни планирања

настава

I смена

07:30 - 13:30

II смена

14:00 - 18:30

распоред на ѕвонење
I час: II час: одмор: III час: IV час: одмор: V час: VI час: VII час:
07:30 - 08-15 08:15 - 09-00 09:00 - 09-30 09:30 - 10-45 10:45 - 11-30 11:30 - 12-00 12:00 - 12-45 12:45 - 12-45 13:30 - 14-15
I час: II час: одмор: III час: IV час: одмор: V час: VI час: VII час:
07:30 - 08-15 08:15 - 09-00 09:00 - 09-30 09:30 - 10-45 10:45 - 11-30 11:30 - 12-00 12:00 - 12-45 12:45 - 12-45 13:30 - 14-15

училишни секции

Драмска секција
Екологија
Спорт
Фотографија

Екскурзии

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

следна екскурзија

Банско 24.04.2016

Дополнителна настава

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. прочитај повеќе

слободни ученички активности

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. прочитај повеќе