*******************************************************************************

Erasmus Days 2021

#ErasmusDays #ErasmusDays2021 #ЕразмусДенови во ООУ ,,Љубен Лапе”- Скопје

https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-and-we-social-media-in-classroom-and-preventing-of-bullingi/

На 14.10.2021 година (четврток) во склоп на #ЕразмусДенови во нашето училиште ќе се реализираат следниве

Активности:

  • Изложба во холот на училиштето во делот на ЕРАЗМУС КАТЧЕ на изработки од ученици кои се дел од учесниците во Еразмус + КА 229 Проектите во склоп на Etwinning платформата на истите проекти

и тоа

  • *Life is colored with new Information – Животот е обоен со нови информации
  • *You have no right to bully me – Немаш право да ми вршиш булинг
  • *The SySTEM of Water – СиСТЕМ на води

 

  • Дисеминација на Проектот од КА101 – Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство – online за наставници
  • Дисеминација на Проектот од КА101 – Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство – online за ученици и родители

 

  • На 15 октомври 2021 година (петок) – Спортски активности со ученици од одделенска настава и ученици од предметна настава

 

#ErasmusDays #ЕразмусДенови

https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-and-we-social-media-in-classroom-and-preventing-of-bullingi/