На 15.10. 2021 година се одржа дисеминација на активности од обуките на мобилностите во рамки на Еразмус+КА101 проектот ,,Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство “ со родители и ученици од нашето училиште ООУ ,,Љубен Лапе”. Родителите и учениците присуствуваа на работилница со техники за подобрување на разбирање на различности како и превенција на межуврсничко насилство Дисеминацијата беше реализирана онлајн преку платформата Zoom со почеток од 19 часот од страна на наставничките Јасминка Костадиновска, Александра Пешевска Митановска, Сања Станисавовска, Тања Атанасова и директорката Марјана Панчевска.

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com