01.03.2023

🌼Во текот на вчерашниот ден, по повод 1ви Март учениците од I³ одделение изработија венчиња од кокичиња – предвесникот на пролетта

🌷Учениците од Дневниот престој во училиштето изработија мартинки и за себе, а и за дел од вработените во училиштето💮

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com