16.05.2023

👉 На Хемискиот институт при Природно-математичкиот факултет, се одржа регионалниот натпревар по хемија 🧪🔬🧬

📌 Нашите ученици, уште еднаш покажаа многу знаење и постигнаа значајни резултати:

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com