20.04.2023

🐼🐦 На 10.4 се одржа Регионалниот натпревар по Природни науки🌼

👏🍀 Честитки за учениците и за наставниците за постигнатиот успех, посакуваме уште повисок пласман на Државниот натпревар 🐯🐠🌱

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com