🥇🎊🥇 Честитки драги ученици – честитки и за менторката – гордост сте ни

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com