06.12.2022

📌Оваа година навршија 30сет години од воведувањето на денарот како наша парична единица🪙

📍По тој повод Народната банка во текот на целата година е домаќин на љубопитни посетители, како нашите ученици од 3³ одделение, кои со наставничката Марина Спасовска, на ден 6.12.2022 година,беа во посета на Народната банка по повод 30сет години од монетарната самостојност ма нашата држава 💰🪙💰

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com