📌 Учениците од 3⁶ одделение со наставничката Елизабета Славковска и Образовниот асистент Ирена Милевска реализираа работилница по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на лицата со интелектуална попреченост на тема: “Охрабрување на лицата со посебни потреби и обезбедување инклузивност и еднаквост”.

🙆‍♀️🙆 Денот има за цел да промовира подобро разбирање на полето на хендикеп, со фокус на правата на лицата со посебни потреби 👨‍🦼👨‍🦽

🎯 Целта е да се зголеми свеста за подобро разбирање и поттик на луѓето да бидат посвесни за правата.

#siteSmeEdnakvi

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com