09.12.2022

📌 Учениците од I-3 одделение со наставничките Маја Младеновска и Ристенка Димковски и Образовниот асистент Бојана Трајковска реализираа работилница по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на лицата со интелектуална попреченост на тема:

“Способноста и попреченоста припаѓаат на иста скала” 🍀

🧑‍🏫 Термините „способност“ и „попреченост“ може да се разгледуваат на скала со различни степени и дефиниции. Сите, без разлика кои се, се вклопуваат некаде на оваа скала. Ова е важно за сите луѓе, но можеби е најважно за децата

🤷Цел: Децата да не се класифицираат врз основа на способноста или онеспособеноста, туку фокусот да се стави врз нивната функционалност – нивните потенцијали, можности и способности – за целосно да ги уживаат своите права на образование🧑‍🦯👩‍🦼💏

#siteSmeEdnakvi#bidiDrugar

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com