19.12.2022

📌 Преку посета на библиотеката во непосредна околина, 3⁶ одделение со наставничката Елизабета Славковска имаа интегрирани активности по наставните предмети: македонски јазик – Медиумска култура, библиотека и општество – Професии на моите родители 🌼

👉 Учениците се запознаа со библиотеката и професијата библиотекар. Научија како треба да се однесуваат во библиотека и со позајмените книги, како да се зачленат, но и ја запознаа библиотекарката која лично им раскажа за својата професија

👨‍🎓👩‍🎓 Учениците ги поздравија вработените во библиотеката и прочитаа убави мисли и цитати искажани за книгата 📚📖

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com