06.03.2023

🔛Создавањето на пријатна средина за работа со воспоставен вредносен систем за добра меѓусебна соработка меѓу сите учесници во секојдневието на нашето училиште е една од нашите највисоки цели‼️

📍 Во име на тоа, но и за подобрување и позитивна надоградба на тие вредности, во текот на минатата недела колешката м-р Милка Тримчевска – Координатор на Тимот за професионален развој во нашето училиште, реализираше интерна обука, за наставниците и стручните соработници на тема: “Климата и културата во училиштето – услов за ефективно училиште”.

👏 Честитки за иницијативата и успешната соработка, но и за разбудениот интерес за обуката која се реализираше во два дена со две различни групи на учесници ✨️

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com