3 х КА229

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки
партнерства за училишна размена

 ,,LIFE IS COLORED WITH NEW INFORMATION“

ООУ ,, Љубен Лапе “ е партнер училиште во Еразмус + проект од КА 229  со наслов ,,Животот е обоен со нови информации – „The Life is colored with New Information“ со наставници и ученици од 1 – 5 одделение.

Целта на овој проект е развивање на социо-емоционални вештини на учење кај ученици од 6 – 12   години.  Координатор на проектот е училиштето од Трабзон , Туција ,,Ortahisar Ugurlu Ilkokulu”,  а останати партнер училишта се ,, Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazija  од Литванија, Direzione Didattica “Iii Circolo Baldo Bonsignore” од Италија, Nef Ilkokulu од Истанбул  Труција, и Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei од Романија

 Времетраењето на проектот е 24 месеци, планирани се 5 мобилности.

Проектот започна со активности од ноември 2020 година.

Дел од цели и очекувани исходи од проектот се:

 • Со драматизација учениците ќе учат за животот, ќе развиваат чувство за емпатија, ќе го намалат меѓуврсничкото насилство
 • Ќе развиваат нови методи за подобрување на основните вештини за живот, меѓукултурна интеракција и учење на јазик
 • Ќе им овозможи на учениците да постигнат социјална адаптација и да ги заштитат универзалните вредности преку нивниот социјален развој, препознавање на различни верувања , вредности и стилови на живот.

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

YOU HAVE NO RIGHT TO BULLY ME

Одобрениот проект Немаш право да ми вршиш Булинг  – YOU HAVE NO RIGHT TO BULLY ME “  ќе се рализира во периодот од октомври 2020 до септември 2022 година. Училиште-координатор на проектот е “Liceum Ogolnoksztalcace im.Mikolaja Kopernika w Ilzy од Полска, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Љубен Лапе“ се училиштата  “Nazilli Anadolu Lisesi” од Турција,

Colegiul National ,,Mihai Viteazul” од Романија и Liceo Classico Statale “G.M. Dettori Cagliari од Италија.

Главни цели на проектот се

 • Да се подигне свеста за интернет-малтретирање во училиштето
 • Да се подигне свеста на учениците за безбедно користење на интернет
 • Да се создаде училишна клима каде учениците ќе можат да се чуствуваат безбедно
 • Да се овозможи на учениците да имаат здрави социјални вештини за да се спречи наклонетоста кон компјутерско малтретирање – сајбер булинг
 • Да ги подобриме чуствата на емпатија кај нашите ученици
 • Да се создаде концепт на дигитален граѓанин
 • Да им се обезбеди неопходна психолошка поддршка на нашите ученици кои биле жртви на онлајн насилство

Очекувани резултати

 • Учениците да ја подигнат свеста дека секоја индивудуа е одговорна за она што го споделува на социјалните мрежи
 • Учениците же развијат социјални односи со своите врсници без малтретирање и на интернет и во училиште
 • Учениците ќе бидат свесни за фактот дека неговите/нејизните наставници и нивните родители ќе обезбедат потребната поддршка во случај на изложеност на сајбербулинг.