08.04.2023

🎯 Под мотото “Спортуваме за Аеродром” се сплотивме сите во едно, за 18 годишнината од постоењето на нашата најубава Општина Аеродром 🎊

❣️Нашето училиште учествуваше во денешните активности кои се реализираа во паркот “Авион”, но и преку творбите на нашите ученици, кои во текот на целата недела твореа по повод роденденот на општината

#happybirthday#opstinaAerodrom🎂

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com