Со големо задоволство ги споделуваме резултатите и постигањата на нашите ученици од општинскиот натпревар, ЕЛТАМ – натпревар по англиски јазик кој се одржа на 19.3 во ООУ”Круме Кепески”, Кисела Вода
👏 Честитки до сите ученици и менторите за постигнатиот успех, а на оние кои продолжуваат на регионалниот натпревар им посакуваме поголеми успеси и уште многу награди..Со среќа 🍀

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com