📌 Завршен настан од проектот „Социјална инклузија на ученици со посебни потреби“ на кој в.д. Директорката Ивана Цветановска на учениците со посебни образовни потреби им додели едукативни сетови, кои во текот на изминатите неколку месеци беа изработувани од нивни соученици 💫

👉 Благодарност до Црвен Крст на РСМ ОО Кисела Вода за донацијата и успешната соработка, се надеваме на уште поубави и поуспешни проекти во иднина❣️

#sitesmeednakvi#zaednoMozemeSe

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com