🔛 Како дел од активностите на Ученичкиот парламент, по повод 20ти ноември, Светскиот ден на детето, група ученици од нашето училиште, од 7мо до 9то одделение, ја посетија Канцеларијата на Народниот правобранител, заедно со своите наставнички по етика, граѓанско образование и географија 🌼

👉 Остварија работна средба со заменикот на Народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа, раководител на одделот за заштита на правата на детето, при што таа, во непосредна комуникација со учениците, им ги претстави задачите и функцијата на овој оддел, како и начинот на заштита и остварување на детските права. 🎯 Учениците , во пријатна и топла атмосфера, со голем интерес го проследија предавањето но и поставија прашања за да ги продлабочат своите знаења за важноста и значењето на оваа институција.

Прекрасните домаќини ги напуштија со ветување за повторна дружба наскоро. 🍀

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com