22.02.2023

📌 Интересот за шахот како спорт во нашето училиште е се поголем, а проектот “Шах во училиштата”, се поактуелен❣️

👉 Ја прошируваме соработката за уште поголеми резултати✨️

По ООУ Киро Глигоров, ООУ Владо Тасевски и ООУ Вера Циривири Трена и ООУ “Љубен Лапе” Аеродром се придружува на основните училишта во кои ако не сите, тогаш сигурно поголемиот дел на одделенски наставници, ја имаат посетено обуката за одржување на часот по шах.

Сликите се од обуката на која учествуваа дваесетина наставнички од ООУ Љубен Лапе.

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com