25.05.2023

📌 Денес во 3² одделение се одржа отворен – интегриран час по Англиски јазик и Општество на тема: ,,Сообраќајни знаци и превозни средства” 🚒🚦🛑🛵

🚸 Одделенските раководители, Катерина Тасевска и Валентина Вангеловска, заедно со наставничката по Англиски јазик, Јасминка Костадиновска го реализираа часот во присуство на други наставници и претставници на Стручната служба во училиштето 👮‍♂️🚨👮‍♀️

👉 Уште една интересна активност, во која учениците уживаа, со задоволство се вклучија и со наставничките, заеднички – успешно ја реализираа ⚠️

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com