23.03.2023

📑 Според Еко – планот, денес на програмата имавме задача

“Засадување на дрво на генерацијата”

🌿Претставници од сите паралелки од 9то одделение, заедно со одделенските раководители, засадија цвеќиња и други хортикултурни растенија во Атриумот на училиштето, но и секоја паралелка го засади своето дрво како спомен и сеќавање на нивната генерација – уште една од редот на прекрасни генерации, пораснати и излезени од нашето училиште🪴🌳🌲

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com