09.02.2023

🎯Забавен училишен спорт – Проект при ФУСМ во кој активно учество зема и нашето училиште ⚽️🥅

📌За успешно реализирани активности во Проектот, ни беше доделена спортска опрема од страна на Претседателот на комисијата за Забавен училишен спорт при ФУСМ, проф. Зоран Наков.

👏Честитки и до одговорните наставници по ФЗО: Александра Баевска, Димитар Ѓатовски и Владимир Петков за успешната реализација на Проектот🎖

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com