ljubenlape@info.edu.mk
+38971123456

ДЕМОКРАТСКО УЧИЛИШТЕ БЕЗ ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО

ДЕМОКРАТСКО УЧИЛИШТЕ БЕЗ ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО

🕓 2016-06-06 13:12:54

Во нашето училиште се спроведуваат активности како дел од проектот ,,Демократско училиште без врсничко насилство “ – A Democratic school without bullying! на etwinning платформата кој го води наставничката по англиски јазик Јасминка Костадиновска.

Во проектот се вклучени ученици од 8-1 одделение, но ученици од сите оддделенија и од предметна и од одделенска настава се вклучија во активностите, каде што со свои изработки – постери, пораки, слогани, пароли, цртежи, снимени видео пораки како и песнички.

На 4 ти декември 2019 година во холот на училиштето беше одржан и настан каде сите учесници ги презентираа своите изработки, а проектот ќе трае како и активностите и во текот на месец декември 2019 година.

настава

I смена

07:30 - 13:30

II смена

14:00 - 18:30

распоред на ѕвонење
I час: II час: одмор: III час: IV час: одмор: V час: VI час: VII час:
07:30 - 08-15 08:15 - 09-00 09:00 - 09-30 09:30 - 10-45 10:45 - 11-30 11:30 - 12-00 12:00 - 12-45 12:45 - 12-45 13:30 - 14-15
I час: II час: одмор: III час: IV час: одмор: V час: VI час: VII час:
07:30 - 08-15 08:15 - 09-00 09:00 - 09-30 09:30 - 10-45 10:45 - 11-30 11:30 - 12-00 12:00 - 12-45 12:45 - 12-45 13:30 - 14-15

училишни секции

Драмска секција
Екологија
Спорт
Фотографија

Екскурзии

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

следна екскурзија

Банско 24.04.2016