ljubenlape@info.edu.mk
+38971123456

Проекти и натпревари

Проекти

ДЕМОКРАТСКО УЧИЛИШТЕ БЕЗ ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО

Во нашето училиште се спроведуваат активности како дел од проектот ,,Демократско училиште без врсничко насилство “ – A Democratic school without bullying! на etwinning платформата кој го води наставничката по англиски јазик Јасминка Костадиновска. Во проектот се вклучени ученици од 8-1 одделение, но ученици од сите оддделенија и од предметна и од одделенска настава се вклучија во активностите, каде што со свои изработки – постери, пораки, слогани, пароли, цртежи, снимени видео пораки како и песнички. На 4 ти декември 2019 година во холот на училиштето беше одржан и настан каде сите учесници ги презентираа своите изработки, а проектот ќе трае како и активностите и во текот на месец декември 2019 година.

Годишна програма 2020-2021

Натпревари

Наслов број 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy ...

Најнови Информации 1

Завршни сметки